بیماری های مهم گل رُز

بیماری های مهم گل رُز

بیماری های مهم گل رُز

بیماری های مهم گل رُز, Rose semperflorens

گل سرخ شامل 100 گونه و مبدا اصلی گل رُز اروپا , افریقا ,هند , امریکا می باشد.

نمای ظاهری به صورت درختچه , خاردار.

برگها متناوب و مرکب با حاشیه دندانه دار به رنگ سبز غالبا سبز تیره ی براق

گل ها ساده یا مجتمع , منشعب از یک شاخه یا از یک گل آذین .رنگ گل سفید

صورتی , گلی و بعضی از گونه ها رنگ مات دارند و یا دو رنگ هستند و یا اینکه گلبرگ

از داخل مخملی و از خارج صاف با رنگ های متضاد.

بیشترین زمان گل دهی در اواسط خرداد و تیر ماه و در گونه هایی که گل د هی

متعدد دارند تا شروع سرمای زمستانی گل می دهند.

زمان کاشت در پاییز و یا بهار نشا انجام می شود.

مکان نگهداری  آفتابی و نیمه سایه

ازدیاد : از طریق بذر , قلمه نیمه خشبی و روش بهتر از طریق پیوند روی ارقام وحشی

 

 

بیماری های مهم گل رُز

 

بیماری های مهم :

  1. آنتراکنوز رُِز
  2. سفیدک پودری
  3. لکه سیاه
  4. زنگ رُز
  5. سفیدک داخلی
  6. ویروس پژمردگی
  7. ویروس موزاییک
  8. ویروس نواری
  9. شانکر باکتریایی
  10. گال باکتریایی رُز

در آنتراکنوز قارچ به گیاه حمله کرده و به شاخه ها , دمگل و دمبرگ به ویژه برگ ها آسیب می رساند.

برگهای آلوده به شدت زرد شده و ریزش می کنند .که برای رفع این بیماری از قارچ کش

استفاده می شود.

در سفیدک پودری روی برگ رُز تورم و لوله ای شدن برگ مشاهده می شود.

آلودگی در غنچه های بسته روی کاسبرگ با گرد سفید رنگی مشاهده می شود.

در بیماری لکه سیاه رُز لکه های قهوه ای رنگ مایل به بنفش به ویژه در حاشیه برگها

ایجاد می شود.

زنگ رُز در بهار جوش های نامنظمی به رنگ نارنجی روی شاخه ها و دمبرگ به وجود

می آورد .که سبب شکستگی اندام های آلوده می شود.

در ویروس پژمردگی گل رُز علائم بیماری به صورت خم شدن پهنک برگ و کم شدن

رشد گیاه همراه است .

در تمام مواردی که برای بیماری های گل رُز ذکر شد رعایت کردن اصول کاشت

و جلوگیری از انتقال بیماری به این گیاه می تواند تاثیر بسزایی در رشد این گیاه

داشته باشد.

دیدگاه‌ها ۰

به مشاوره نیاز دارید؟