نمایش دادن همه 4 نتیجه


  • کود 20-20-20 NPK گرومور

   کود 20-20-20 NPK گرومور

   تماس بگیرید
   ویژگی‌ها
   • کود 20-20-20 NPK گرومور:  ترکیبی حاوی عناصر کم مصرف و پر مصرف و به فرم قابل جذب گیاه می باشد. این کود به نحوی فرموله شده که حداکثر میزان حذب از طریق ریشه و برگ را داشته و به دلیل کلات بودن عناصر غذایی ,در خاک و در آوندها ی گیاه و سیستم های آبیاری رسوب نمی نماید.
   3
   اطلاعات بیشتر
  • کود 10-52-10 NPK

   کود 10-52-10 NPK گرومور

   تماس بگیرید
   ویژگی‌ها
   • کود 10-52-10 NPKگرومور:  ترکیبی حاوی عناصر کم مصرف و پر مصرف و به فرم قابل جذب گیاه می باشد. این کود به نحوی فرموله شده که حداکثر میزان حذب از طریق ریشه و برگ را داشته و به دلیل  داشتن فسفره بالا وکلات بودن عناصر غذایی ,در خاک و در آوندها ی گیاه و سیستم های آبیاری رسوب نمی نماید.
   4.8
   اطلاعات بیشتر
  • کود جلبک دریایی

   کود جلبک دریایی گرومور

   تماس بگیرید
   ویژگی‌ها
   • ویژگی ها:  این کود سرشار از هورمون ها و تنظیم کننده رشد به همراه عناصر غذایی  فراوان و پر مصرف همراه با ریز مغذی های کلاته می باشد. مصرف این کود  روی  گیاهانی که در حال جوانه زنی هستند باعث افزایش رشد جوانه زنی می شود.
   4.3
   اطلاعات بیشتر
  • کود مایع مولتی پورپلکس گرومور

   کود مایع مولتی پورپلکس گرومور

   تماس بگیرید
   ویژگی‌ها
   • کود مایع مولتی پورپلکس گرومور:  محصول آمریکا
   5
   اطلاعات بیشتر